mapa Slovenska
Galanta
Galantatherm s r.o. Galanta
kliknete pre viac informacii
Dunajská Streda
Kúpeľno-rekreačný areál a.s., Gabčíkovská cesta, Dunajská Streda Tel: 031/5524091
kliknete pre viac informacii
Veľký Meder
Apollon s.r.o., Promenádna 1 932 01 Veľký Meder 031/555 2804
kliknete pre viac informacii
Komárno
MPCR, s.r.o. Komárno Ing. Jozef Konczer tel: 035/7701 959
kliknete pre viac informacii
Diakovce
Verejnoprospešné služby obce Diakovce , tel: 031/7852265 e-mail: termkup@kiwwi.sk
kliknete pre viac informacii
Nimnica
Spa Nimnica Inc., Nimnica tel.: 042/ 463 29 12, 463 29 13
kliknetepre viac informacii
Bánovce nad Bebravou
Mestský úrad Bánovce nad Bebravou Tel: 038/7602519, 7603858
kliknete pre viac informacii
Bojnice, kúpalisko
Technické služby mesta Bojnice, 046/5430625 kúpalisko Čajka, tel: 046/5430528
kliknetepre viac informacii
Chalmová
Obec Bystričany Tel: 046/5493121
kliknetepre viac informacii
Patince
Patrek, Organizácia cestovného ruchu Patince, tel: 035/7787754
kliknetepre viac informacii
Štúrovo
VADAŠ s.r.o. Hlavná 34, 943 01 Štúrovo 036/7511090, 7511091, 7511410
kliknete pre viac informacii
Nové Zámky
Správa cestovného ruchu Nové Zámky Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky 035/6424252
kliknete pre viac informacii
Podhájska
kliknete pre viac informacii
Kalinčiakovo, časť Levice
Margita – Ilona, s.r.o
kliknete pre viac informacii
Dudince
HONTTHERMA a.s. Dudince 106 Tel: 045/5504759
kliknete pre viac informacii
Kremnica
Damit s.r.o. 013 06 Terchová 934 Tel: 045/6742855
kliknete pre viac informacii
Kováčová, Zvolen
RECENT s.r.o. 045/5445319
kliknete pre viac informacii
Rajec
HALIT s.r.o., Bystrická 57/135, 015 01 Rajec, tel: 041/5422457
kliknete pre viac informacii
Rajecké Teplice
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., tel.: 041/ 549 37 61, 549 36 34
kliknete pre viac informacii
Bešeňová
GEMCONSULTING s.r.o., tel: 044/4392429
kliknete pre viac informacii
Oravice, okres Tvrdošín
Technické služby mesta Tvrdošín, tel: 043/5322660
kliknete pre viac informacii
Liptovský Ján
Sorea s.r.o. Hotel Sorea Máj 032 03 Liptovský Ján tel: 044/5208170 www.liptjan.sk/kupaliska.html
kliknete pre viac informacii
Stará Lesná
Tatra Thermal Poprad, a.s., Ing. Liptaj, 052/772 1201
kliknete pre viac informacii
Vrbov, okres Kežmarok
kliknete pre viac informacii
V. Ružbachy
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. Tel: 052/4398800
kliknete pre viac informacii
Galanta D.Streda V.Meder Komárno Diakovice Nimnica Bánovce nB Bojnice Chalmová Patince Štúrovo N. Zámky Podhájska Kalinčiakovo Dudince Kremnica Kováčová Rajec Rajecké Teplice Bešeňová Oravice Litp. Ján Stará Lesná Vrbov Vyšné Ružbachy

Geotermálna energia

Aj teplo, obsiahnuté v spodných vrstvách Zeme, je možné využívať na energetické účely. Na Slovensku máme na využívanie geotermálnej energie výborné predpoklady. V našich podmienkach sa za geotermálne vody v širšom slova zmysle považujú podzemné vody s teplotou na povrchu vyššou než 20°C.

Na základe výskumu a prieskumu (vedeného prevažne Geologickým ústavom Dionýza Štúra, Bratislava) bolo na našom území vyčlenených 25 perspektívnych oblastí s akumuláciou geotermálnych vôd s teplotami do 150°C, z toho je 14 oblastí s teplotou nad 100 °C. Všetky tieto oblasti spĺňajú ekonomické limity, majú vhodný teplotný gradient (rozdiel teplôt vody medzi určitými hĺbkami), hĺbku vrtov i výdatnosť zdroja.

Geotermálna energia sa v našich podmienkach využíva hlavne na ohrev teplej úžitkovej vody a na vykurovanie. Zjednodušene sa dá systém popísať takto: voda sa prostredníctvom 1-4 km hlbokého vrtu dostáva na zemský povrch. Tu vo výmenníkoch tepla ohrieva sekundárny okruh. Takto ohriata voda prúdi priamo do radiátorov ústredného kúrenia. Voda, ktorá odovzdala svoje teplo (v primárnom okruhu) sa odvádza späť do vrtu (takýto spôsob sa nazýva reinjektáž) alebo sa vypúšťa do riek (bez reinjektáže).

ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto

Inou možnosťou je využitie geotermálnej energie na rekreačné a liečebné účely, napríklad ohrev bazénov na kúpaliskách alebo v kúpeľoch. Aké je momentálne využívanie geotermálnych vôd u nás, popisuje nasledujúca tabuľka:

Využitie Inštalovaný výkon (MW) Ročná spotreba energie (TJ/rok)
SPOLU 132,3 2 118,3
Vykurovanie skleníkov 22,5 355,4
Vykurovanie budov 15,2 355,4
Rybné hospodárstvo 2,3 36,2
Rekreačné účely 90,9 1 437,1
Tepelné čerpadlá 1,4 12,1
Zdroj: ECB spat

Nie vždy geotermálna voda ohrieva inú, sekundárnu vodu, ktorá sa dodáva do vykurovacích systémov. V prípade kúpalísk a kúpeľov ide o jej priame využitie, čo znamená, že do bazénov sa napúšťa priamo geotermálna voda z vrtu.

Zoznam kúpalísk s termálnou vodou je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Miesto Využitie Miesto Využitie
Veľký Meder 5 bazénov Kremnica Kúpalisko, 5 bazénov
Dunaj.Streda Kúpalisko, 5 bazénov (55 oC) Sklené Teplice Kúpalisko
Komárno 5 bazénov Vyhne Kúpalisko
Patince 3 bazény (26 oC) Rajecké Teplice 2 otvorené bazény
Štúrovo 4 bazény Rajec 5 otvorených bazénov
Podhájska kúpalisko Vyšné Ružbachy 3 bazény, kúpanie v kráteri
Piešťany 2 kúpaliská Liptovský Ján Kúpalisko
Trenč. Teplice kúpalisko (42 oC), Bešeňová Kúpalisko
Bojnice Kúpalisko Belušské Slatiny Otvorený a krytý bazén
Kováčová Viacero bazénov Oravice Kúpalisko, 2 bazény
Dudince Kúpalisko (28 oC) Vrbov 7 bazénov
Zdroj: ECB

Celkovo sa geotermálne vody využívajú v 14 lokalitách pre poľnohospodárske účely na vykurovanie skleníkov, fóliovníkov a vyhrievanie pôdy, v 6 lokalitách na vykurovanie sídlisk, bytov, sociálno – hospodárskych budov, športovej haly a reštaurácie. V ďalších 3 lokalitách sa zdroje využívajú na chov rýb a v 30 na rekreačno – športové účely.

Najviac lokalít s využívaním zdrojov geotermálnej energie sa nachádza v Trnavskom kraji. Jednou z lokalít je mesto Galanta, kde sa vykuruje celé jedno sídlisko a nemocnica s poliklinikou. Okrem vykurovania sa v systéme pripravuje aj teplá úžitková voda pre sídlisko a para pre technologické účely nemocnice. Touto inštaláciou sa okrem iného podstatne zlepšilo životné prostredie v meste, keďže sa prestalo spaľovať hnedé uhlie.

V Podhájskej (okres Nitra) sa geotermálna voda využíva na vykurovanie hotela, administratívnej budovy a skleníkov, ako aj plaveckých a sedacích bazénov.

bazén ukázka bazén ukázka bazén ukázka

V Žilinskom kraji, v obci Bešeňová geotermálnu vodu využíva rekreačno – rehabilitačný komplex, zásobuje 5 bazénov a príslušné rekreačné zariadenia, ako sú sprchy, šatne, reštaurácia, hotel a pod. Nakoľko vrt ešte nie je plne využitý, plánujú sa ďalšie aktivity, napr. vykurovanie skleníkov, slúžiacich na pestovanie zeleniny.

Využívanie geotermálnej energie sa samozrejme, neskončilo už vybudovanými prevádzkami. Pripravujú sa ďalšie projekty, napríklad vykurovanie košického sídliska, vrt v Poprade a Starej lesnej, v Liptovskom Trnovci a pod.

Využitie tepelných čerpadiel na báze geotermálnej energie je oblasťou, v ktorej Slovensko zaostáva za inými krajinami. využívajú sa u nás v nasledovných oblastiach:

Lokalita Teplota vody (oC) Počet tepelných čerpadiel
SPOLU - 8
Podhájska 40 1
Bojnice 38 1
Vyšné Ružbachy 19 2
Gbelany 9 1
Rajecké Teplice 34 3
Zdroj: ECB

Využívanie geotermálnej energie je obmedzené vysokými finančnými nárokmi na jeho realizáciu. Napríklad len cena geotermálneho vrtu, ktorého hĺbka je 3 500 m, sa pohybuje okolo 3 miliónov Eur.

spat