mapa Slovenska
Senec
Jaroslav Korvín EKOSOLÁR Piešťany,
Tel: 033/7741380, 0905 648232 www.ekosolar.sk
kliknete pre viac informacii
Lozorno
Miroslav Matuška AQUA-SOLÁR Žiar nad Hronom Š. Pártošovej 3/23
Tel: 045/6734 513
kliknete pre viac informacii
Záhorská Bystrica
kliknete pre viac informacii
Králová pri Senci
Brezovský Ján
kliknete pre viac informacii
Solárny systém Ivanka pri Dunaji
kliknete pre viac informacii
Bratislava
1. Nákladná automobilová doprava
2. Penzion Haraslin
3. MOTOR CAR – IMMO s.r.o
kliknete pre viac informacii
Lozorno Záhorská Bystrica Senec Kráľová pri Senci Ivanka pri Dunaji Bratislava

Slnko

Tok slnečného žiarenia v zemepisných podmienkach Slovenska predstavuje zhruba 3 800 MJ/m2 za rok, z toho 2 900 MJ/m2 v období apríl - september. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie je približne 200 násobne väčšie ako je súčasná spotreba energetických zdrojov. Z energetického hľadiska sa teda jedná o mimoriadne zaujímavú možnosť získavania energie. Jej obmedzené využívanie je spôsobené technologickými a ekonomickými problémami.

slnko slnko slnko

V posledných rokoch sa solárna energia na Slovensku začína využívať vo väčšej miere, hlavne aplikáciami fotovoltaických systémov. Vhodné legislatívne prostredie a cenové výmery výkupných cien elektrickej energie znamenali boom vo fotovoltaike. Doteraz to boli prakticky len slnečné kolektory. Využívanie slnečného žiarenia pomocou pasívnych systémov (v architektonickom navrhovaní objektov) je prakticky mizivé, aj keď sa v tejto oblasti začína povedomie stavebníkov pomaly prebúdzať.

Pasívne systémy využívania slnečnej energie

Solárna architektúra môže v budovách prispieť až 15%-tami k úsporám energie, ktorú je potrebné vynaložiť na vykurovanie. Hlavnou zásadou je orientovať všetky veľké okná na juh. Takto navrhnutá stavba spotrebuje až o 20% menej energie na vykurovanie oproti domu, ktorý je orientovaný na východ, či západ. Ďalšou zásadou je umiestňovať obytné priestory (obývacie a detské izby) na juh a ostatné časti (kuchyňa, kúpeľňa, skladovacie priestory, chodba) v severných častiach domu, či bytu. Veľké okná sa kombinujú s tieniacimi prvkami, ktoré v lete zabránia nadmernému oslneniu.

Zimná záhrada je jednou z častí domu, ktorý plne využíva slnečnú energiu. Funguje ako dodatočná izolačná vrstva. Slnečné žiarenie vyhrieva presklený priestor, čím sa znižujú tepelné straty budovy. Vzduch, ktorý sa v týchto priestoroch predhreje, sa dá použiť na dokurovanie ostatných miestností.

Zimná záhrada Zimná záhrada Zimná záhrada
spat

Špeciálna fólia, ktorá sa nanesie na vonkajšie sklá, v letných mesiacoch umožní udržať dobré teplotné podmienky v byte, pretože zmierňuje oslnenie miestností. Naopak, v zime presvetlí interiér potrebným prirodzeným svetlom. Presklené fasády a zimné záhrady patria medzi moderné prvky súčasnej architektúry a ich použitie umocňuje moderný vzhľad budov.

Presklené balkóny a lodžie sú v bežných panelákových bytoch jedinou možnosťou, ako využiť slnko vo svoj prospech pasívnym spôsobom. V zimných mesiacoch sa takto dosiahne nezanedbateľná úspora tepla. Presklená lodžia, či balkón funguje na rovnakom princípe ako zimná záhrada: dodatočne izoluje, vyhrieva presklený priestor a predhrieva vzduch. Takéto balkóny okrem toho zväčšujú úžitkovú plochu a izolujú dom od vonkajšieho hluku a prachu.

Aktívne systémy využívania slnečnej energie

Solárne kolektory

Z hľadiska možnosti inštalácie solárnych zariadení pre ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sú akceptovateľné všetky rodinné domy bez ohľadu na typ a orientáciu striech, nakoľko malý počet kolektorov (3 ks) je možné v prípade nevhodne orientovanej sedlovej strechy inštalovať na južne orientovanú fasádu. V prípade bytových domov, ktoré majú prevažne ploché strechy, bola stanovená pre inštaláciu slnečných kolektorov hranica maximálne 4 podlažia. U viacpodlažných domov je disponibilná plocha strechy pripadajúca na bytovú jednotku príliš malá pre inštaláciu dostatočného počtu slnečných kolektorov a použité vykurovacie systémy sú nevhodné na spojenie so solárnym zariadením.

Solárne zariadenia sa väčšinou inštalujú na zabezpečenie teplej úžitkovej vody, na vykurovanie bazénov, skleníkov a podobne. Je možné ich využiť aj na vykurovanie, takéto použitie je však vhodné pre rodinné domy, ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stropné, či stenové) a sú kvalitne zateplené, t.j. ich tepelné straty dosahujú maximálne 25 W.m-3.

Okrem toho, že slnečné kolektory pokryjú celoročne spotrebu TÚV v domácnosti, v prechodných obdobiach – na jar a na jeseň je možné ich využiť na vykurovanie objektu.

Okrem sektoru bytovej výstavby a rodinných domov, ďalšiu potenciálnu sféru pre aplikáciu solárnych termických zariadení predstavujú objekty občianskej vybavenosti (nemocnice, sanatóriá, školy, hotely). V tomto prípade sa uvažuje iba s prípravou teplej úžitkovej vody, pri krytí celoročnej potreby energie solárnym zdrojom na 50 %. Inou možnosťou sú napr. prírodné a kryté bazény, drobné prevádzkarne služieb, reštaurácie a pod.

Bežne dostupné kolektory vykazujú priemerne 60%-nú účinnosť, zatiaľ čo pri súčasnom stave technického vývoja fotovoltaických článkov sa ich účinnosť pohybuje medzi 11% - 13%. Vývoj však neustále pokračuje a preto je zrejmé, že táto účinnosť sa bude zvyšovať. Pre inštalácie slnečných kolektorov sa štandardne používa sklon 45°, kedy je intenzita slnečného žiarenia najvyššia.

Fotovoltaické články

S využitím fotovoltaických článkov v malom rozsahu sa stretávame na každom kroku, či už ide o zariadenia , ktoré vyžadujú na svoju činnosť minimálne množstvo energie, napr. kalkulačky, náramkové hodinky, záhradné svietidlá. V poslednom čase sa napríklad v Bratislave začali malé fotovoltaické články používať na prevádzku verejných telefónnych automatov. Momentálne ich je inštalovaných štyridsať, čo nie je v rámci hlavného mesta zanedbateľný počet.

spat
Fotovoltaické články Fotovoltaické články Fotovoltaické články

Solárne panely

Dnes sa najviac používaú panely s článkami na báze kremíka. Podľa použitých článkov je možné rozdeliť panely na 3 skupiny:

  • Amorfné
  • Monokryštalické
  • Polykryštalické

Amorfné panely sa vyznačujú relatívne nízkou cenou, ale aj podstatne nižšou účinnosťou (4-8%) v porovnaní a polykryšalickými alebo monokryštalickými panelmi. Sú vhodné tam, kde nie je dôležité, že zaberú priližne štvornásobnú plochu oproti panelom s kryštalickou technológiou. Sú aplikovateľné ako tzv. fotovoltaická fasáda, kde plnia funkciu vonkajšieho obkladu stavby a zároveň produkujú elektrickú energiu, alebo na použitie vo veľkých fotovoltaických elektrárňach, kde nie je potrebná úspora plochy.

Monokryštalické panely sa vyrábajú z článkov z jedného kryštálu kremíka. Z uvedených typov sa vyznačujú najvyššou účinnosťou (13-17 %), určitou nevýhodou môže byť tvar článku, ktorý neumožňuje optimálne využitie plochy panelu. Cena a životnosť sú rovnaké ako u polykryštalickej technológii.

Polykryštalické panely sú osadené článkami s mierne nižšou účinnosťou oproti monokryštalickej technológii (10 -14 %), majú tvar štvorca modrosivej farby.

Invertor(DC/ACstriedač, menič)

Fotovoltaické (FV) panely produkujú jednosmerný prúd, ktorý sa musí premeniť na striedavý prúd používaný v elektrickej distribučnej sieti. Na tento účel slúžia striedače (invertory, meniče). Striedač je v podstate srdcom celého fotovoltaického systému. Podľa veľkosti systému a podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy dodávateľ FV elektrárne zvolí jenofázový (230V) alebo trojfázový (400V) invertor.

V záujme maximálnej efektivity fotovoltaického systému je potrebné, aby účinnosť striedača bola čo najvyššia, kvalitné výrobky dosahujú účinnosť 95 a viac percent. Menič je vhodné inštalovať v blízkosti FV panelov, aby boli straty v jednosmernom rozvode prúdu čo najmenšie. Preto sa meniče vyrábajú aj vo vyhotovení pre vonkajšie prostredie. Väčšina striedačov umožňuje monitoring parametrov fotovoltaického systému pomocou prepojenia s počítačom (USB, RS232/485, LAN) a následnú vizualizáciu zberu údajov.

Rozvádzač NN

pre pripojenie do elektrickej siete

V záujme dodržania bezpečnostných a technických noriem je potrebné nainštalovať do fotovoltaického systému nízkonapäťový elektrický rozvádzač, ktorý zabezpečí správnu a bezpečnú integráciu fotovoltaického systému do elektrickej siete.

Montážny a kotviaci materiál

Fotovoltaické panely je možné inštalovať prakticky na akýkoľvek priestor. Pre správnu a bezpečnú montáž sa používajú špeciálne nosné konštrukcie pre ploché a šikmé strechy a inštalácia na zem.

spat